Volkswagen Beetle

vw-kaferBandkund är ett komplicerat ämne. Cal-Look, Resto-Cal eller kanske old school trots allt? En examen med fokus på 11 Beetle style expert: Från det klassiska till det moderna” erbjöds inte, und so entschloss sich Matthias für die