Vilka misstag du enkelt kan undvika – Så här kommer din bil igenom TÜV

Vartannat år får bilägare en illamående i magen: TÜV förfaller. Hälften så dåligt! Som förbereder ordentligt sin favoritbit för undersökningen, behöver inte frukta diagnosen.

Tekniskt inspektionsorgan, Dekra