Volkswagen Beetle

vw kaferMed cornflakes har han “Cal-Look” Ingenting å gjøre. Opprinnelsen til navnet kommer ikke fra frokostblandinger, atskilt fra California. Derfra kom Cal-utseendet – snakk Källuck – seinen Siegeszug um die ganze