Den perfekte finishen: Polering og konservering

Denne malingen er kjedelig og har ikke blitt vedlikeholdt i årevis. Støv og forurensende stoffer fra luften har satt igjen synlige spor: Det øverste malingslaget ser veldig slitt ut og krever pleie.

Das Wachs ist dünnflüssig und spielend leicht