Syn eller sikkerhet?

Moderne biler er trygge. For sikkert? Oftere og oftere finner designere seg i en bånd mellom sikkerhetskrav og synlighet. Et nytt problem med potensielt livstruende bivirkninger.

Godt vær, knapt trafikk, auf den ersten Blick kein